06-1-700-1030
08:00-17:00 között
Rendeljen nagyobb mennyiségben!
Gyors és ingyenes árajánlat
10% kedvezmény
minden első rendelésnél
0
Fejezze be a vásárlást ! Folytassa onnan, ahol abbahagyta.

Jogi információk

Adatvédelmi szabályzat

A magántitok védelme a elsődleges szempont számunkra

A Rajapack Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Rajapack Kft.) komoly figyelmet fordít a személyes adatok védelmére.

A Rajapack Kft. csak abban az esetben kezeli a személyes adatokat, ha az adatkezelést a hatályos jogszabályok engedélyezik és megtesz mindent annak érdekében, hogy garantálja az adatok biztonságát és védelmét.

A jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza:

 • a Rajapack Kft. által kezelt személyes adatok körét;
 • az adatkezelés célját és jogalapját;
 • az adatok felhasználását;
 • az adatok megőrzési idejét és
 • a Megrendelő jogait.

Az adatkezelőre vonatkozó adatok

A jelen Adatkezelési Szabályzat a Rajapack Kft. (a továbbiakban: Rajapack Kft.) mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: "ÁSZF") 1. számú mellékletét képezi. Jelen Adatkezelési Szabályzat célja az érintettek megfelelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletének (a továbbiakban: "GDPR") megfelelő tájékoztatása. Az ÁSZF a következő linken érhető el https://www.rajapack.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek_cms_000037.html

A Rajapack Kft. tölti be a Megrendelő által – a Rajapack Kft.-vel létrejött üzleti kapcsolat során – megadott személyes adatok Adatkezelői feladatait.

Az adatkezelő neve:

Rajapack Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

Rajapack Kft. 1133 Budapest Váci út 76.  1.ép. 4.em.

Postacíme:

Rajapack Kft. 1133 Budapest Váci út 76.  1.ép. 4.em.

Cégjegyzékszáma:

01 09 387720

Adószáma:

27188835-2-41

Közösségi adószáma:

HU27188835

E-mail címe:

info@rajapack.hu

Honlapja :

www.rajapack.hu

Milyen esetekben gyűjti a Rajapack Kft. a Megrendelő személyes adatait?

A Rajapack Kft. akkor jut hozzá a Megrendelő személyes adataihoz, amikor a Megrendelő:

 • Felhasználói fiókot nyit a Rajapack Kft. honlapján,
 • Árajánlatot kér vagy megrendeli a Rajapack Kft. által kínált termékeket,
 • Feliratkozik a hírlevelünkre,
 • Kéri a Rajapack Kft. katalógus kipostázását,
 • Részt vesz a Rajapack Kft. nyereményjátékain, a webináriumokon, az elégedettségi felméréseken, a közvéleménykutatásokon és/vagy a termékek tesztelésén,
 • Elmondja a véleményét a Rajapack Kft. termékeiről vagy szolgáltatásairól,
 • Meglátogatja a Rajapack Kft. honlapját, elfogadja a sütiket, vagy más információt tartalmazó szöveges fájlokat, amelyek nélkül a Rajapack Kft. honlapja nem működhet (További információkat talál a sütikre vonatkozó szabályzatban https://www.rajapack.hu/sutik-es-egyeb-nyomkovetok_cms_000040.html.
 • Álláspályázatot nyújt be a Rajapack Kft-hez
 • Meglátogatja a Rajapack Kft. irodáját
 • Telefonon, e-mail-ben, chatbot-on, nyomtatványon, közösségi oldalon, vagy bármi más módon kommunikál a Rajapack Kft.vel.

A Rajapack Kft. közvetett módon is gyűjti a személyes adatokat, ha azok a közönség számára is elérhető forrásból származnak (például Statisztikai hivatal adatbázisa), vagy ha feliratkozott valamelyik Rajapack Kft. kereskedelmi partnerének a piackutató listájára és a Megrendelő engedélyezte, hogy a partner megossza a Rajapack Kft.- vel a Megrendelőre vonatkozó információkat. Ebben az esetben a Rajapack Kft. tájékoztatja a Megrendelőt az adatgyűjtés forrásáról az első kapcsolatfelvétel során, vagy legkésőbb az adatgyűjtés követő hónapban.

Milyen személyes adatokat gyűjt a Rajapack Kft.?

 • A Megrendelő személyazonosító adatait (keresztnév, családi név, családi állapot);
 • A Megrendelő személyes vagy hivatalos elérhetőségeit (postacím, e-mail cím, telefonszám, munkahelyi cím);
 • A Rajapack Kft. ügyfél fiókkal kapcsolatos információkat (ügyfélszám);
 • A Rajapack Kft. termékeinek vagy szolgáltatásainak a megrendelésével kapcsolatos információkat (megrendelés száma, megvásárolt termékek, szállítási és fizetési mód).
 • Amennyiben a Megrendelő bankkártyával fizet, a Rajapack Kft. fizetést lebonyolító partnere kezeli a bankkártyával kapcsolatos adatokat, azaz a bankkártya típusára és számára, lejárati dátumára, vizuális kódolására vonatkozó adatokat (ez utóbbit nem tárolja). Ezeket az adatokat biztonságosan gyűjti, a hatályos jogszabályoknak megfelelően és nem adja tovább a Rajapack Kft.-nek.
 • Amennyiben a Megrendelő a Paypal© rendszerben fizeti a vásárlásait, a Megrendelő adatait közvetlenül a Paypal kezeli. A Paypal adatvédelmi szabályzata elérhető ezen a https://www.paypal.com/hu/home.

Milyen célból gyűjti a Rajapack Kft. a személyes adatokat? Mi az adatgyűjtés jogalapja?

Az adatgyűjtés és -kezelés az alábbi jogalapnak megfelelően történik, melynek célja:

Cél Adatgyűjtés részletei Jogalap Adatok megőrzésének ideje

Kereskedelmi kapcsolat fenntartása és nyomon követése

 • A megrendelések kezelése és nyomon követése. - Válaszadás a Megrendelő kérdéseire, kéréseire és/vagy javaslataira.
 • Az ügyfélfiók létrehozása és kezelése. - Vevőszolgálati tevékenység.
 • Ügyfélfiók adminisztratív és pénzügyi kezelése.
 • Az adatgyűjtés során a szerződés teljesítéséhez szükséges kötelező adatokat csillaggal (*) jelöli a Rajapack Kft. a nyomtatványon.
 • A Megrendelővel kötött szerződés, vagy az ajánlatkéréssel kapcsolatos előszerződés teljesítése.

 • Beleegyezés.

 • GDPR 6. cikkelye.
A szerződéses kapcsolat időtartama alatt, valamint azt követő 5 évig.

Hűségprogramok/Piackutatás

 • A Rajapack Kft. termékeivel és /vagy szolgáltatásaival kapcsolatos információk és üzenetek megküldése email-ben, SMS-ben vagy postai úton.
 • A Megrendelő jelentkezése és részvétel a nyereményjátékokban, közvélemény-kutatásokban, vizsgálatokban, vagy a Rajapack Kft. által zervezett teszteken.
 • A Rajapack Kft. hírlevelére történő előfizetés, lejelentkezés, vagy a katalógusokra való feliratkozás kezelése.
 • Statisztikai vizsgálatok lebonyolítása.
 • Webináriumok és videokonferenciák lebonyolítása és nyomon követése.
 • A Rajapack Kft. termék- és szolgáltatás-kínálatának javítása.
 • Jogos érdek.

 • Beleegyezés.

 • GDPR 6. cikkelye.
A kereskedelmi kapcsolat végétől vagy az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év.

A Rajapack Kft. jogainak képviselete és védelme

 • Követelések behajtása.
 • Csalások megelőzése.
 • Szellemi tulajdon védelme.
 • Jogi lépések megtétele.
 • Reklamációk és vitás ügyek kezelése.
 • Jogos érdek.

 • GDPR 6. cikkelye.
Az adott eljárás törvényben meghatározott elévülési ideje.

Videós megfigyelő rendszer

Biztonsági intézkedések a dolgozók, látogatók, helyiségek és vagyon védelme érdekében.
 • Jogos érdek.
3 hónap, de jogi eljárás esetén meghosszabbítható.

Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

A Megrendelő személyes adatait a Rajapack Kft., mint adatkezelőnek a munkatársai kezelik – a szerződésben meghatározott – feladataik ellátása során.

A Rajapack Kft. bizonyos szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozókat vesz igénybe, akik az Európai Unión kívül dolgoznak fel vagy tárolnak adatokat. Ebben az esetben a Rajapack Kft.-vel kötött szerződés meghatározza az alkalmazandó adatátviteli mechanizmust és a személyes adatok védelmére vállalt megfelelő garanciákat.

Adatfeldolgozó igénybevétele

Bizonyos esetekben a Rajapack kft. átadja az adatokat az alvállalkozóinak a rájuk bízott szolgáltatások elvégzése céljából. Ezekre az alvállalkozókra ugyanazok a törvényi előírások vonatkoznak, mint a Rajapack Kft.-re a személyes adatok védelme tekintetében. Az alvállalkozók kötelezettségeit és feladatait a Rajapack Kft.-vel megkötött szerződés szabályozza.

Az érintett alvállalkozók:

 • Fuvarozást lebonyolító partnerek a megrendelések kiszállítására;
 • Marketing vagy reklámcégek a reklám- és marketingkampányok lebonyolítására;
 • A sütikkel kapcsolatos partnereink https://www.rajapack.hu/sutiket-kezelo-partnerek_cms_000015.html
 • Informatikai szolgáltatók, a platform-, domaine-szolgáltatók, a fizetési szolgáltatásokat, az informatikai eszközök karbantartását és technikai egítségnyújtást biztosító partnerek;
 • Könyvvizsgálók és tanácsadók a feladataik ellátása során;
 • Adóhatóság, bírósági szervek, vitás ügyek rendezésében illetékes szervek felé teljesítendő adatszolgáltatás.

Hol és hogyan tárolja a Rajapack Kft. a személyes adatokat és hogyan biztosítja a személyes adatok védelmét?

A Rajapack Kft. a személyes adatokat az Európai Unióban található biztonságos szervereken tárolja.

Bizonyos szolgáltatások esetén a Rajapack Kft. alvállakozókat vesz igénybe, akik az Európai Unión kívül tárolják és kezelik az adatokat. Ilyen esetekben a Rajapack Kft.-val aláírt szerződés pontosan meghatározza az adatátadás módját és az adatvédelmi garanciákat.

Személyes adatok védelme

A Rajapack Kft. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, így tehát a Rajapack Kft. a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Rajapack Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelemmel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A Rajapack Kft. a személyes adatokra vonatkozó informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • a személyes adatok, valamint adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Adattovábbítás

A Rajapack Kft.-t az alkalmazandó jogszabályok alapján az erre jogosult és illetékes bíróság, hatóság, szerv stb. megkeresheti annak érdekében, hogy általa kezelt személyes adatokat továbbítson a részére. Ilyen esetben a Rajapack Kft. a kérelmező bíróság, hatóság, szerv stb. kérésének a jogszabályokban foglaltak szerint köteles eleget tenni, és a bíróság, hatóság, szerv stb. által kért személyes adatokat a megkeresésben foglaltaknak megfelelően és mértékben a részükre továbbítani. Egyebekben a személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Milyen jogai vannak a Megrendelőnek és hogyan gyakorolhatja a Megrendelő ezeket a jogokat?

Az alábbiakban felsorolt jogokat a törvény által meghatározott feltételek mellett gyakorolhatja.

Jogai érvényesítése érdekében kapcsolatba léphet velünk:

A honlap alján található Adatvédelem menüpontban

Ahhoz, hogy a Rajapack Kft. válaszolni tudjon a Megrendelő panaszára és biztosítsa és/vagy megvédje a Megrendelő jogait, a Rajapack Kft.-nek be kell a Megrendelőt azonosítania. Ezért ilyen esetekben, kizárólag ezen célból a Rajapack Kft. bekérheti a Megrendelő személyazonosító okmányának másolatát.

A Megrendelő jogai Leírás Törvényi hivatkozás

Törvényi hivatkozás

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. GDPR 7. cikkelye

Tájékoztatáshoz való jog

A Megrendelőnek joga van egyértelmű és érthető tájékoztatást kapni a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkra vonatkozóan és hogy milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban. GDPR 13. és 14. cikkelye

Hozzáféréshez való jog

A Megrendelőnek joga van, hogy visszajelzést kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Megrendelő jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. GDPR 15. cikkelye

Helyesbítéshez való jog

A Megrendelőnek joga van kérni a személyes adatainak helyesbítését és/ vagy kiegészítését, ha azok pontatlanok és/ vagy hiányosak. GDPR 16. cikkelye

Törléshez való jog («az elfeledtetéshez való jog»)

A Megrendelő joga van kérni a személyes adatainak törlését, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja. GDPR 17. cikkelye

Adatkezelés korlátozásának joga

Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását vagy megszakítását, amennyiben a GDPR 18. cikkelyében felsorolt feltételek valamelyike fennáll.
Erre akkor is lehetősége van a Megrendelőnek, ha nem kíván további katalógust kapni tőlünk.
Ezt a jogot a kapcsolatfelvételi nyomtatvány vagy a hírlevélben szereplő link segítségével gyakorolhatja. Ha van személyes fiókja, ott is gyakorolhatja ezen jogát.
GDPR 18. cikkelye

Az adathordozhatósághoz való jog

A Megrendelőnek joga van arra, hogy a Rajapack Kft. részére rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá a Megrendelő jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. GDPR 20. cikkelye

A tiltakozáshoz való jog

A Megrendelőnek joga van arra, hogy tiltakozzon a személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. GDPR 21. cikkelye

Joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi címek valamelyikén:

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

A Megrendelő a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat, valamint a Rajapack Kft.-vel szemben kártérítési igényét érvényesítheti.

A Megrendelő jogainak és a Rajapack Kft. által megjelölt jogalapok összefüggései.

A Megrendelő jogainak és a jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, miszerint a Megrendelő - a Rajapack Kft. által - alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

  Hozzájárulás Megállapodás Jogi kötelezettség Létfontosságú érdek Közfeladat, közhatalmi jog Jogos érdek
Előzetes tájékozódásh oz való jog Igen Igen  Igen Igen  Igen  Igen 
Hozzáférés joga  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen
Helyesbítés joga  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen
Törlés joga  Igen  Igen  Nem  Igen  Nem  Igen
Korlátozás  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen  Igen
Adathordozhatóság  Igen  Igen  Nem  Nem  Nem  Nem
Tiltakozás  Nem  Nem  Nem  Nem  Igen  Igen
Hozzájárulás visszavonása  Igen  Nem  Nem  Nem  Nem Nem 

Fogalmak

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján

Az adatkezelés elvei:

a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

b) Célhoz kötöttség

c) Adattakarékosság (releváns adatok)

d) Pontosság (és naprakész nyilvántartás)

e) Korlátozott tárolhatóság (csak a cél eléréshez szükséges ideig)

f) Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság)

g) Elszámoltathatóság